Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) informujemy, iż:

1) Administratorem Twoich danych osobowych, czyli przedsiębiorcą decydującym o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych jest PHU-MEC Sp. z o.o., ul. inżynierska 56,80-512 Gdynia-Poland NIP: PL 586 21 07 632, KRS: 0000163268, REGON: 192913384 (zwana dalej „Spółką”).

2) Spółka przetwarzać będzie następujące Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, identyfikator użytkownika (również w serwisie internetowym Spółki, adres zamieszkania lub siedziby), adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres internetowy urządzenia, z którego korzystasz, identyfikator Twojej przeglądarki internetowej.

3) przetwarzamy Twoje dane osobowe w szczególności w celu zawarcia i wykonania z Tobą umowy, w tym do umożliwienia świadczenia usługi . Oznacza to, że będziemy powiadamiać Cię o potencjalnych Klientach na oferowane przez Ciebie usługi i produkty, dla których szukamy Dostawców, polecać Cię Klientom i kontaktować Cię z nimi. Chcemy podpowiadać Ci kategorie i lokalizacje powiązane z Twoją działalnością i wysyłać Ci spersonalizowane informacje o nowościach, ankietach i poradach. Naszą obsługę telefoniczną, korespondencję oraz obsługę Twoich ewentualnych płatności mogą realizować nasi pracownicy i firmy zewnętrzne.

4) Wszelkie informacje odnośnie dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych uzyskają Państwo kontaktując się z nami pod numerem telefonu: + 48 586647779 lub mailowo: gdpr@mec-phu.pl..

5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania przez PHU MEC Sp. Z.o.o  drogą elektroniczną informacji dotyczących oferowanych przez nią usług w formie email na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a.

6) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy oraz zleceniobiorcy świadczący na rzecz PHU MEC Sp. Z.o.o  usług w zakresie realizacji zawartych z nami umów.

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji usług oraz otrzymywania informacji dotyczących oferowanych przez PHU MEC Sp. Z.o.o  promocji, usług oraz towarów.

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.